Takapajulasta kehityksen veturiksi

Kirjoituksessa tarkastellaan Pohjois-Karjalaa koskevassa tulevaisuuspuhunnassa tapahtunutta muutosta 1960-luvulta tähän päivään. Artikkeli on "Työn ja elinkeinojen tulevaisuus Pohjois-Karjalassa"-tutkimuksen esitutkimusraportti, ja se on julkaistu teoksessa Jokinen, Könönen, Venäläinen & Vähämäki (toim.) 2011. "Yrittäkää edes!" Prekarisaatio Pohjois-Karjalassa. Helsinki: Tutkijaliitto.

Takapajulasta kehityksen veturiksi (käsikirjoitus)

 

Työn ja elinkeinojen tulevaisuus Pohjois-Karjalassa

Väliraportti vuonna 2010 toteutetun delfoi-kyselyn ensimmäisen ja toisen kierroksen vastauksista.

Väliraportti 30.8.2011